Datoranpassad Fakturahantering
0000 ABF
6000 ABFs bolag
8000 Övriga sidouppdrag